RASPORED SVETIH MISA

 

Nedjeljna Sveta misa u 7,30 sati i 10,30 sati

Dnevna Sveta misa tijekom godine u 18 sati u proljeće i jesen, u 20 sati ljeti, u 17 sati zimi